band-aid

BAKUNAHAN NATIN ANG TORONTO

Lahat sa Toronto na ipinanganak noong 2009 o mas maaga ay kwalipikadong mabakunahan laban sa COVID-19. Available ang mga walk-in na pagbabakuna sa mga Klinika ng Pagbabakuna na pinangangasiwaan ng Lungsod sa buong Toronto. Hindi kailangan ang appointment at hindi kailangan ng OHIP card para mabakunahan.

Available ang mga walk-in na pagbabakuna sa Martes hanggang Sabado magmula 1 p.m. hanggang 7 p.m. para sa sinumang ipinanganak noong 2009 o mas maaga sa mga sumusunod na lokasyon:

Metro Toronto Convention Centre
255 Front St W, Toronto, ON M5V 2W6

Woodbine Mall
500 Rexdale Blvd, Etobicoke, ON M9W 6K5

Cloverdale Mall
250 The East Mall, Toronto, ON M9B 3Y8

Scarborough Town Centre
300 Borough Dr, Scarborough, ON M1P 4P5

Mitchell Field Arena
89 Church Ave, North York, ON M2N 6C9

BAKIT AKO DAPAT MAGPABAKUNA?

Milyun-milyong tao sa Toronto ang nabakunahan na. Ngayon ikaw naman. Ligtas at mabisa ang pagpapabakuna ng dalawang dosis, at ito ang pinakamabuting paraan para protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya at mga minamahal sa buhay laban sa COVID-19, kabilang ang Delta variant.

Sa ganap na pagpapabakuna mo at ng iyong mga kapamilya pinoprotektahan mo rin ang mga nasa paligid mo na hindi kwalipikado sa ngayon. Kaya panatilihin nating ligtas ang lahat, at panatilihin natin ang mga paaralan, negosyo, mga kaganapang pampalakasan, restoran – at marami pang iba – na bukas!

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin angtoronto.ca/covid19

Mga Sanggunian