band-aid

Pabakunahan Natin ang Toronto

Lahat ng nasa Toronto na ipinanganak noong 2009 o mas maaga ay kwalipikadong mabakunahan laban sa COVID-19. Available ang mga walk-in na pagbabakuna para sa una at pangalawang dosis sa mga Klinika ng Pagbabakuna na pinangangasiwaan ng Lungsod sa kabuuan ng Toronto. Hindi kailangan ang appointment at hindi mo kailangan ng OHIP card para mabakunahan.

Available ang mga walk-in na pagbabakuna sa araw ng Martes hanggang Sabado magmula 1 p.m. hanggang 7 p.m. para sa sinumang ipinanganak noong 2009 o mas maaga para makatanggap ng una o pangalawang dosis ng bakuna sa mga sumusunod na lokasyon:

Metro Toronto Convention Centre
255 Front St W, Toronto, ON M5V 2W6

The Hangar Sport & Event Centre
75 Carl Hall Rd, North York, ON M3K 2B9

Cloverdale Mall
250 The East Mall, Toronto, ON M9B 3Y8

Scarborough Town Centre
300 Borough Dr, Scarborough, ON M1P 4P5

Mitchell Field Arena
89 Church Ave, North York, ON M2N 6C9

Bakit Ako Dapat Magpabakuna?

Milyun-milyong tao na sa Toronto ang nabakunahan. Ngayon ikaw naman. Ligtas at epektibo ang pagbabakuna, at ito ang pinakamabuting paraan para protektahan ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay laban sa COVID-19, kabilang ang Delta variant. Sa pagpapabakuna sa iyong sarili at sa iyong mga kapamilya ng dalawang dosis sa lalong madaling panahon, makatitiyak tayo na lahat ng kwalipikado ay mabakunahan sa pagbabalik ng mga estudyante sa paaralan, at lahat tayo’y makakabalik sa negosyo, mayayakap muli ang ating mga minamahal, makakabalik sa mga kaganapan sa sports at sa mga restoran at marami pang iba.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang toronto.ca/covid19 (Available ang Google Translate sa page na ito).

Mga Sanggunian