band-aid

Hãy giúp Toronto được tiêm chủng

Tất cả mọi người tại Toronto sinh từ năm 2009 hoặc sớm hơn đều đủ điều kiện chích vắc xin ngừa COVID-19. Chích vắc xin tự do có tại các Phòng Mạch Chích Ngừa của Thành Phố trên toàn Toronto. Không cần hẹn trước và quý vị không cần thẻ OHIP để chích vắc xin.

Có thể chích vắc xin tự do từ thứ Ba đến thứ Bảy từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối cho tất cả mọi người sinh từ năm 2009 hoặc sớm hơn tại các địa điểm sau:

Metro Toronto Convention Centre
255 Front St W, Toronto, ON M5V 2W6

Woodbine Mall
500 Rexdale Blvd, Etobicoke, ON M9W 6K5

Cloverdale Mall
250 The East Mall, Toronto, ON M9B 3Y8

Scarborough Town Centre
300 Borough Dr, Scarborough, ON M1P 4P5

Mitchell Field Arena
89 Church Ave, North York, ON M2N 6C9

TẠI SAO TÔI CẦN CHÍCH VẮC XIN?

Hàng triệu người tại Toronto đã chích vắc xin. Giờ đến lượt quý vị. Chích hai liều vắc xin đảm bảo an toàn và hiệu quả, và là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và người thân của quý vị chống lại COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta.

Khi chích vắc xin đầy đủ cho bản thân và người thân là quý vị cũng đang bảo vệ những người xung quanh hiện lúc này chưa đủ điều kiện chích ngừa. Vì vậy hãy giữ an toàn cho mọi người, và giữ cho các trường học, doanh nghiệp, các sự kiện thể thao, nhà hàng – và nhiều nữa – mở cửa!

Để biết thêm thông tin, xin truy cậptoronto.ca/covid19

Nguồn